(III-1A.5.o) Trudności w leczeniu pacjentki z kardiomiopatią rozstrzeniową w przebiegu choroby nerwowo-mięśniowej (miopatii mitochondrialnej) M. Dzieciuch-Rojek, P. Rubiś MD, PhD, S. Wiśniowska-Śmiałek MD, J. Stępniewski MD, D. Kudliński MD, A. Leśniak-Sobelga MD, PhD, M. Kostkiewicz MD, PhD, Prof. P. Podolec MD, PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Dr hab. med. Bogusław Kapelak Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ U chorej istnieją wskazania do przeszczepu serca. Bardzo ważną kwestia jest kompleksowa ocena chorej przed zabiegiem w tym szczególnie ocena neurologiczna pod kątem możliwych powikłań pooperacyjnych (czy istnieje ryzyko niewydolności oddechowej) i zdolności pacjentki rehabilitacji poprzeszczepowej. EKSPERT: Prof. Andrzej Rudziński Afiliacja: Department of Cardiology, Pediatric Institute, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland KOMENTARZ Wskazana jest konsultacja neurologiczna pod …

Posted in 1. Dilated cardiomyopathy, 5. Medication-induced, A. Genetic, Przypadki kliniczne, III. Rare diseases of the heart (cardiomyopathies) | Leave a comment