(IV-1C.3/II-2A.1) Pacjentka z tętniczym nadciśnieniem płucnym i agenezją tętnicy płucnej Blaszczak Piotr MD PhD, Grzywna Ryszard MD PhD, Gorczyca Daria MD, Siudak Łukasz MD

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Z uwagi na brak pożądanej poprawy klinicznej zasadne wydaje się stopniowe wycofanie się z dotychczasowej farmakoterapii nadciśnienia płucnego, bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Nie można wykluczyć koincydencji dwóch jednostek chorobowych, np. współistniejącej zatorowości płucnej. Do rozważenia wykonanie cewnikowania żył płucnych, a także pomiar osoczowego poziomu endoteliny (mankamentem jest aktualnie brak standaryzacji wyników). W chwili obecnej problemem głównym wydaje …

Posted in 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 1. Atresia of the pulmonary artery, 2. Inborn anomalies of the pulmonary vessels, 3. Great arteries, A. Anomalous morphology, C. Veins and arteries, Przypadki kliniczne, II. Rare diseases of pulmonary circulation, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment