( I – 2A.0 ; IV – 1D.2d ) Przypadek 43 letniego mężczyzny z tętniakowatym poszerzeniem aorty wstępującej oraz po implantacji sztucznej zastawki aortalnej Natalia Dłużniewska MD; Lidia Tomkiewicz – Pająk MD, PhD; Aleksandra Lenart MD, Monika Smaś – Suska MD, Prof. Maria Olszowska MD, PhD; Prof. Piotr Podolec MD, PhD

EKSPERTYZA 1 “Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases” “Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

Posted in 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 2. Connective tissue disorders causing aneurysmal disease, 2. Left heart valves, A. Aneurysmal disease of the aorta, Przypadki kliniczne, D. Valves, I. Rare diseases of systemic circulation, IV. Rare congenital cardiovascular diseases, Others | Leave a comment

(I-1C.O) 57- letni pacjent z anomalią tętnic wieńcowych Monika Smaś-Suska MD, Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, Assoc. Prof. Piotr Musiałek MD, PhD, Natalia Dłużniewska MD, Prof. Maria Olszowska MD, PhD, Prof. Piotr Podolec MD, PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Zbigniew Gąsior, MD, PhD, cardiologist Afiliacja: 2nd Department of Cardiology, Medical University of Silesia, Katowice, Poland KOMENTARZ W omówionym przypadku mamy do czynienia ze szczególną sytuacją – brak jest obiektywnych dowodów niedokrwienia przy bardzo nasilonej symptomatologii. W badaniu echokardiograficznym zwraca uwagę powiększenie prawej komory (może to sugerować niedostateczne jej ukrwienie) . Celowa wydaje się ponowna ocena wyniku scyntygrafii serca pod kątem zaburzeń jej perfuzji. Echokardiografia obciążeniowa z dobutaminą, będąc badaniem komplementarnym do scyntygrafii, może wnieść nowe …

Posted in 1. Anatomical malformations of the arteries, C. Coronary arteries, Przypadki kliniczne, I. Rare diseases of systemic circulation, Others | Leave a comment

(I-1C.4) Kardiomiopatia z nakładania – występowanie cech fenotypowych kardiomiopatii przerostowej oraz restrykcyjnej u jednego pacjenta Sylwia Wiśniowska-Śmałek MD, Paweł Rubiś MD, PhD, Monika Dzieciuch- Rojek, Dawid Kudliński MD, Agata Leśniak-Sobelga MD, PhD, Magdalena Kostkiewicz MD, PhD Prof. Piotr Podolec MD, PhD

  EKSPERTYZA 1 “Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases” „Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

Posted in 1. Anatomical malformations of the arteries, 4. Coronary fistula, C. Coronary arteries, Przypadki kliniczne, I. Rare diseases of systemic circulation | Leave a comment

(I-1B.3) Dorosła pacjentka z pierścieniem naczyniowym Prof. Grażyna Bochenek MD, PhD Marek Przybyszowski MD, PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Grażyna Bochenek Afiliacja: Department of Pulmonology, Jegiellonian University, Krakow, Poland KOMENTARZ Trudno dokładnie ocenić bezpośredni związek pomiędzy nasileniem astmy a współistniejącym pierścieniem naczyniowym. U pacjentki jest dodatni wywiad alergiczny. W związku z uciskiem na przełyk u chorej postępują trudności z połykaniem. Zachłystywanie się pokarmem może zwiększać reaktywność oskrzeli. Aktualnie optymalizowane jest leczenie pulmonologiczne. EKSPERT: Dr Jacek Kołcz Afiliacja: Department of Pediatric Cardiac Surgery, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland KOMENTARZ Za leczeniem operacyjnym przemawiają narastające trudności …

Posted in 1. Anatomical malformations of the arteries, 3. Aortic rings, B. Aorta and aortic arch main branches, Przypadki kliniczne, I. Rare diseases of systemic circulation | Leave a comment

(I-3A.2) Giant cell aortitis of the ascending aorta without signs and symptoms of systemic vasculitis Prof. Podolec P. MD, PhD, Stępniewski J, MD, Drabik L. MD, Prof. Ereminienė E. MD, PhD, Prof. Benetis R. MD, PhD, Dziedzic H. MD

Keywords: ascending aorta, giant cell aortitis Background Giant cell arteritis (GCA) is a chronic inflammatory disease of the medium and large elastic arteries, especially cranial vessels, that predominantly occurs in the elderly. The estimated incidence in Europe in individuals over 50 years of age varies between 32 and 290/million/year [1] Aortic aneurysm or dissection develops only in up to 18% of patients with GCA. Diagnosis is often delayed due to poor recognition of early nonspecific symptoms and the management of …

Posted in 2. Giant-cell arteritis, 3. Autoimmune vascular diseases, A. Primary systemic vasculitis: Predominantly large arteries, Przypadki kliniczne, I. Rare diseases of systemic circulation | Leave a comment

(I-2A.1) (English) 54-year-old female with Marfan’s Syndrome Prof. Podolec P. MD, PhD, Kopeć G.MD, PhD, Rubiś P. MD, PhD, Dziedzic-Oleksy H. MD, Hlawaty M. MD, PhD

Keywords: Marfan’s Syndrome, aortic dissection Background Marfan’s Syndrome is an inherited autosomal dominant disorder of connective tissue, that affects many organs including the cardiovascular, ocular, skeletal and pulmonary system, the skin and the dura. The classical cardiovascular manifestations of Marfan’s Syndrome are mitral valve prolapse and aortic root dilation, leading to aneurysm and dissection. Regular control studies such as echocardiography, magnetic resonance and computed tomography are required in patients with this disease. Case description A 54-year-old Caucasian female with Marfan’s …

Posted in 1. Marfan syndrome, 2. Connective tissue disorders causing aneurysmal disease, A. Aneurysmal disease of the aorta, Przypadki kliniczne, I. Rare diseases of systemic circulation | Leave a comment