(VII-IV.3.B) 24 year old pregnat woman with Ebstein’s anomaly and WPW syndrome Monika Smaś-Suska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Maria Olszowska, Piotr Podolec

  KOMENTARZE EKSPERT: Jacek Bednarek, MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Electrocardiology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Obraz elektrokardiograficzny sugeruje drogę dodatkową pod postacią podnasierdziowego pęczka Kenta. Droga ta jest trudno dostępna dla energii RF z uwagi na jej zasięg rażenia (do 5 mm), co tłumaczy niepełną skuteczność wykonanych uprzednio ablacji. Można rozważyć użycie elektrody z końcówką chłodzoną (zasięg rażenia do 1 cm), ewentualnie ablację nasierdziową (jednak nie jest to chora po korekcji wady wrodzonej). W związku z …

Posted in Przypadki kliniczne, rare congenital cardiovascular diseases VII. IV., VII*. Cardiovascular diseases in pregnancy | Leave a comment