(IV – 2A.1; IV – 5A.2) Pacjentka po korekcji ToF z istotną niedomykalnością zastawki tętnicy płucnej oraz umiarkowaną niedomykalnością zastawki trójdzielnej

  KOMENTARZE EKSPERT: Assoc. Prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Pomimo dobrego stanu ogólnego obraz prawej komory przemawia za kwalifikacją chorej do leczenia zabiegowego. Biorąc pod uwagę warunki anatomiczne w omawianym przypadku najlepszym postepowaniem wydaje się zabieg chirurgiczny – wymiana zastawki tętnicy płucnej oraz plastyka zastawki trójdzielnej. EKSPERT: Krzysztof Szymoński, MD, cardiac surgeon Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland …

Posted in 1. Tetralogy of Fallot, 2. Postprocedural complication and residual defects, 2. Shunts, 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, A. After correction, A. Decreased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-5A) 42-year-old patient with aortic aneurysm, after correction of VSD, PDA and narrowing of pulmonary trunk Justyna Błaut-Jurkowska MD, Lidia Tomkiewicz-Pająk MD, PhD, Prof. Maria Olszowska MD, PhD, Klaudia Knap MD, Joanna Łuszczak MD, Prof. Piotr Podolec MD, PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Bogusław Kapelak MD, PhD, cardiac surgeon Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Proponuje operację w trybie planowym, preferencyjnie z zachowaniem zastawki własnej (o ile technicznie możliwe – szeroki pierścień może wymagać wymiany zastawki na sztuczną ) z uwagi na konieczność pełnej współpracy przy terapii VKA. EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ U chorego …

Posted in 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, A. After correction, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-5.A2) 18-letni pacjent po walwuloplastyce balonowej zastawki aortalnej, z ciężką niedomykalnością aortalną i nadciśnieniem płucnym Paweł Prochownik, Monika Komar, Bartosz Sobień, Urszula Gancarczyk, Natasza Herman, Piotr Podolec

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ W cewnikowaniu prawego serca potwierdzono obecność postkapilarnego nadciśnienia płucnego. Brak reaktywności naczyń płucnych w ostrym teście z NO. Należy rozważyć przeszczepienie serca. EKSPERT: Bogdan Suder, MD, cardiac surgeon Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Istnieją chirurgiczne wskazania do wymiany zastawki aortalnej i trójdzielnej. W uwagi na obecność nadciśnienia płucnego …

Posted in 2. Postprocedural complication and residual defects, 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, A. After correction, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-5A.2) (English) Patient after correction of Tetralogy of Fallot with pulmonary valve regurgitation and left pulmonary branch stenosis Tomkiewicz-Pająk L. MD, PhD, Podolec J. MD, Kopeć G. MD, PhD, Drabik L. MD, Assoc. Prof. Olszowska M. MD, PhD, Miszalski-Jamka T. MD, PhD, Assoc. Prof. Kostkiewicz M. MD, PhD, Tyrka A. MD

Keywords: correction of Tetralogy, pulmonary valve regurgitation, left pulmonary branch stenosis Background Tetralogy of Fallot (ToF) is a cyanotic congenital heart disease. Almost all unoperated patients used to die before 40 years of age. Prognosis after surgical correction is good, with a 35-year survival of 85%. Surgery is carried out to close ventricular septal defect and relieve right ventricular outflow tract obstruction. Patients who have reached adulthood after earlier repair of ToF frequently develop complications such as severe pulmonary regurgitation, …

Posted in 2. Postprocedural complication and residual defects, 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, A. After correction, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-5A.O) (English) Adult patient after correction of tetralogy of Fallot with a single branch of the pulmonary artery Tomkiewicz-Pająk L., Drabik L., Krupiński M., Podolec J., Banyś P., Rubiś P., Podolec P.
Experts: Skalski J., Pająk J., Trojnarska O., Gąsior Z., Miszalski – Jamka T.

Background Tetralogy of Fallot is a rare congenital cardiac diseases occurring in one of every 35,0000-30,000 live births. This malformation consists of ventricular septal defect, obstruction of the right ventricular outflow tract, override of the ventricular septum by the aortic root, and in consequence right ventricular hypertrophy. It is the most common cyanotic heart defect. Abnormalities of the pulmonary arteries following palliative or corrective surgery for tetralogy of Fallot (TOF) are common. There are only a few written cases of …

Posted in – Others, 5. Grown-up congenital cardiovascular diseases, A. After correction, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment