(IV-2B.1, IV-4D) Chora z trombofilią po zakrzepicy żył głębokich podudzia z nieistotnym ASD Danuta Sorysz MD, PhD

KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Krzysztof Rytlewski MD, PhD, gynecologist Afiliacja: Department of Obstetrics and Perinatology, Jagiellonian University Medical College, Krakow, Poland KOMENTARZ Rozpoznanie trombofilii jest przeciwwskazaniem do hormonalnej antykoncepcji. W związku z przebyta zakrzepica w okresie ciąży pacjentka będzie wymagał profilaktyki przeciwzakrzepowej przy pomocy heparyny dorbnocząsteczkowej. Do rozważenia pozostaje kwestia konieczności zamknięcia ASD. EKSPERT: Prof. Lesław Szydłowski, MD, PhD, pediatric cardiologist Afiliacja: 1st Department of Pediatric Cardiology, Medical University of Silesia, Katowice-Ligota, Poland KOMENTARZ W danym przypadku istnieje realne ryzyko zatorowości …

Posted in 1. Atrial septum, 2. Shunts, 4. Congenital cardiovascular diseases with concomitant organ dysfunction, B. Increased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, D. Thrombosis and hemostasis disorders, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-2B.1) Pacjentka z zespołem Eisenmengera i po przebytym udarze mózgu Joanna Stanisz-Kempa MD Małgorzata Biedroń MD Assoc. Prof. Józefa Dąbek MD, PhD Prof. Zbigniew Gąsior MD, PhD

  KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ U pacjentki należy wykluczyć zatorowość płucną jako składową nadciśnienia płucnego (a w razie jej potwierdzenia przeprowadzić w miarę możliwości różnicowanie, czy jest to wykrzepianie w naczyniach płucnych czy też materiał zatorowy spoza krążenia małego). Najbardziej użyteczną metodą wydaję się być scyntygrafia perfuzyjno-wentylacyjna płuc. Należy dokładnie ocenić pacjentkę pod kątem możliwości włączenia do programu leczenia nadciśnienia płucnego NFZ …

Posted in 1. Atrial septum, 2. Shunts, B. Increased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-2B.1) (English) A 69 year old woman with atrial septal defect, coronary heart disease and pulmonary arterial hypertension Rozenbergs A.

https://i1.wp.com/www.crcd.eu/wp-content/uploads/2011/09/CC_Paris_header.png?fit=190%2C23

  case presentations and videos are provided for private use only

Posted in 1. Atrial septum, 2. Shunts, B. Increased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-2B.3) 66-year-old female with perimembranous ventricular septal defect (VSD) Luszczak J., Tomkiewicz- Pajak L., Olszowska M., Sutor U., Podolec P., Prokop-Staszecka A.
Experts: Fijałkowska A., Trojnarska O., Skalski J., Gąsior Z., Rubiś P., Kopeć G., Podolec P.

Background Ventricular septal defect (VSD) is the most common congenital heart anomaly. The most frequent location is the membranous septum. The volume and direction of the shunt depends on the size of the VSD, pulmonary vascular resistance (PVR) and the right and left ventricular function. Adult patients with VSD are often after surgical treatment in childhood. Untreated patients may have small VSD with left-right shunt, without LV overload and pulmonary hypertension (PH); VSD with left-right shunt and PH or VSD …

Posted in 2. Shunts, 3. Ventricular septum, B. Increased pulmonary flow, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment