(IV-1D.2d) 21-letni chory z dwupłatkową zastawką aortalną Monika Smaś-Suska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Natalia Dłużniewska, Maria Olszowska, Piotr Podolec

KOMENTARZE EKSPERT: Prof. Piotr Podolec MD, PhD, cardiologist Afiliacja: Department of Cardiac and Vascular Diseases, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego pacjent ma wskazania do leczenia operacyjnego. Konieczna jest ocena kardiochirurgiczna. EKSPERT: Bogdan Suder, MD, cardiac surgeon Afiliacja: Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology, John Paul II Hospital, Krakow, Poland KOMENTARZ Pacjent ma wskazania do leczenia operacyjnego. Decyzja o zakresie leczenia operacyjnego jest trudna. Zwraca uwagę poszerzenie aorty wstępującej w krótkim czasie obserwacji. …

Posted in 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 2. Left heart valves, Przypadki kliniczne, D. Valves, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

( I – 2A.0 ; IV – 1D.2d ) Przypadek 43 letniego mężczyzny z tętniakowatym poszerzeniem aorty wstępującej oraz po implantacji sztucznej zastawki aortalnej Natalia Dłużniewska MD; Lidia Tomkiewicz – Pająk MD, PhD; Aleksandra Lenart MD, Monika Smaś – Suska MD, Prof. Maria Olszowska MD, PhD; Prof. Piotr Podolec MD, PhD

EKSPERTYZA 1 “Development of the European Network in Orphan Cardiovascular Diseases” “Rozszerzenie Europejskiej Sieci Współpracy ds. Sierocych Chorób Kardiologicznych”

Posted in 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 2. Connective tissue disorders causing aneurysmal disease, 2. Left heart valves, A. Aneurysmal disease of the aorta, Przypadki kliniczne, D. Valves, I. Rare diseases of systemic circulation, IV. Rare congenital cardiovascular diseases, Others | Leave a comment

(IV-1D.1b) (English) Ebstein’s anomaly with bidirectional shunt through ASD Klima L., Dziedzic H., Rajzer M., Olszanecka A., Czarnecka D.

Keywords: Ebstein’s anomaly, bidirectional shunt, ASD Background Ebstein’s anomaly is a congenital heart defect that appears in 1 on 100 000 to 200 000 births. In this defect tricuspid valve is dislocated towards the apex of the right ventricle. The annulus of the valve is in the standard position and leaflets are attached to the walls and septum of the right ventricle. This leads to atrialization of a portion of the right ventricle. The right atrium is enlarged and the …

Posted in 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 1. Right heart valves, Przypadki kliniczne, D. Valves, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment