(IV-1C.3a, IV-2A.O) 38-letnia pacjentka z wrodzonym skorygowanym przełożeniem wielkich pni tętniczych Monika Smaś-Suska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Maria Olszowska, Piotr Podolec

Posted in – Others, 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 2. Shunts, 3. Great arteries, A. Decreased pulmonary flow, C. Veins and arteries, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(IV-1C.3a, V-2B.O ) 25 – letni chory z przełożeniem wielkich naczyń oraz z zaburzeniami rytmu Monika Smaś-Suska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Paweł Iwaszczuk, Maria Olszowska, Piotr Podolec

Posted in – Others, 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 2. Arrhythmias secondary to rare structural diseases of the heart, 3. Great arteries, B. Due to congenital heart diseases, C. Veins and arteries, Przypadki kliniczne, IV. Rare congenital cardiovascular diseases, V. Rare arrhythmias | Leave a comment

(VII-IV.3.B) 24 year old pregnat woman with Ebstein’s anomaly and WPW syndrome Monika Smaś-Suska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Maria Olszowska, Piotr Podolec

Posted in Przypadki kliniczne, rare congenital cardiovascular diseases VII. IV., VII*. Cardiovascular diseases in pregnancy | Leave a comment

(VI-4D.1) 62 letnia kobieta z nawracającym wysiękiem w worku osierdziowym i jamach opłucnych Ewa Żółkiewicz MD, Jacek Nowak PhD

Posted in 1. Pericardium, 4. Inflammatory malformations, Przypadki kliniczne, D. Calcifications, VI. Cardiac tumors and cardiovascular diseases in malignancy | Leave a comment

(II-1.A.4d) 30-letni pacjent z ubytkiem przegrody międzykomorowej, tętniczym nadciśnieniem płucnym, dwupłatkową zastawką aortalną i tętniakiem aorty wstępującej Natasza Herman, Paweł Prochownik, Urszula Gancarczyk, Monika Komar, Bartosz Sobień, Piotr Podolec

Posted in 1. Pulmonary hypertension, 4. PAH associated with, A. Low-prevalence pulmonary hypertension, Przypadki kliniczne, II. Rare diseases of pulmonary circulation | Leave a comment

(V-3B) 31-letnia pacjentka ze złożoną wrodzoną wadą serca pod postacią wspólnego pnia tętniczego, ubytku w przegrodzie międzykomorowej oraz nieprawidłowymi połączeniami systemowo-płucnymi Jakub Kukier MD Katarzyna Mizia-Stec MD, PhD, Professor Maciej Wybraniec MD

Posted in 3. Arrhythmias of atypical mechanism and ECG presentation, B. Ventricular, Przypadki kliniczne, V. Rare arrhythmias | Leave a comment

(III-3A.3) 32-letni pacjent z sarkoidozą serca Justyna Błaut-Jurkowska MD, Klaudia Knap MD, Prof. Maria Olszowska MD, PhD, Prof. Piotr Podolec MD, PhD

Posted in 3. Restrictive cardiomyopathy, 3. Sarcoidosis, A. Infiltrative, Przypadki kliniczne, III. Rare diseases of the heart (cardiomyopathies) | Leave a comment

(II-2A.2) 68 y/o female with increasing dysponoe: corrected mitral valve disease with right pulmonary artery stenosis Prof. E. Ereminienė, Assoc. Prof. G. Jaruševičius assist. B. Gumauskienė, Res. A. Adukauskaitė, Res. A. Andreikėnaitė

Posted in 2. Inborn anomalies of the pulmonary vessels, 2. Pulmonary artery coarctation, A. Anomalous morphology, Przypadki kliniczne, II. Rare diseases of pulmonary circulation | Leave a comment

(IV-1D.2d) 21-letni chory z dwupłatkową zastawką aortalną Monika Smaś-Suska, Lidia Tomkiewicz-Pająk, Natalia Dłużniewska, Maria Olszowska, Piotr Podolec

Posted in 1. Abnormalities of the position and connection of the heart and vessels, 2. Left heart valves, Przypadki kliniczne, D. Valves, IV. Rare congenital cardiovascular diseases | Leave a comment

(III-3A.2) Pacjent z podejrzeniem amyloidozy serca w przebiegu szpiczaka mnogiego Piotr Liszniański MD, Jacek Nowak MD, PhD

Posted in 2. Amyloid, 3. Restrictive cardiomyopathy, A. Infiltrative, Przypadki kliniczne, III. Rare diseases of the heart (cardiomyopathies) | Leave a comment